Obraz Gruzji

Obraz Gruzji

Kraj dziki, nieokiełznany, leżący gdzieś na końcu świata, za którego granicami widać tylko ogon słonia i głowę żółwia. Zamieszkany wyłącznie przez Rosjan, bardzo niebezpiecznych, swoją drogą. Panuje tam wojna. Wszędzie góry, które zasłaniają widoki, lasy, przez które nie można zobaczyć…